Hội đồng Chung tuyển đã xem xét rất công tâm,khách quan, đa chiều và đã quyết định công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2014 cho 69 sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT xuất sắc nhất, bao gồm 53 sản phẩm và 16 dịch vụ.

Trong đó, Sao Khuê 2015 ghi nhận 4 sản phẩm xuất sắc được đề cử cho vị trí xếp hạng 5 sao. Tuy nhiên, cuối cùng Hội đồng bình chọn đã thống nhất bình chọn duy nhất 1 sản phẩm liên quan đến lĩnh vực vận tải công cộng để trao danh hiệu 5 sao cao quý của Sao Khuê 2015.

Hội đồng chung tuyển Sao Khuê 2015

Hội đồng chung tuyển Sao Khuê 2015

Lễ Công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2015 sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 24/4 tại Hà Nội.Theo PGS.TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, đặc điểm nổi bật là trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đạt Sao Khuê đều có sự tăng trưởng tốt, có những doanh nghiệp đạt tỷ lệ tăng trưởng cao tới 200% sau khi nhận Danh hiệu Sao Khuê. Điều đó đã chứng tỏ hiệu quả hỗ trợ của Danh hiệu Sao Khuê đối với hoạt động kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của ngành.

Theo báo Công nghệ