Home » Văn Bản QPPL

Các thay đổi về lương hưu và tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 1/1/2016

cac thay doi bao hiem luog huu ap dung tu 2016

Cử tri các tỉnh An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lâm Đồng, Thái Nguyên, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đề nghị xem xét, điều chỉnh phù hợp cách tính mức lương hưu, tuổi nghỉ hưu, chế độ tử tuất, mức đóng, phương thức đóng BHXH; hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện. Cử tri tỉnh ...

Xem thêm »

Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan

cuc hai quan va nghi dinh thanh lap

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.định Theo đó, Cục Hải quan được thành lập khi địa bàn dự kiến quản lý phải đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí ...

Xem thêm »

Nghị định 72/2009 – an ninh trật tự với ngành nghề kinh doanh – chương 3,4

luat to chuc chinh phu

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2009/NĐ-CP NGÀY 03-9-2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI  MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN – CHƯƠNG 3,4 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25-12-2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29-11-2005; Để thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh có điều ...

Xem thêm »

Nghị định 72/2009 an ninh trật tự với kinh doanh có điều kiện – chương 2

luat to chuc chinh phu

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2009/NĐ-CP NGÀY 03-9-2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI  MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN – CHƯƠNG 2 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25-12-2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29-11-2005; Để thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh có điều ...

Xem thêm »

Nghị định 72/2009 về an ninh trật tự với kinh doanh – chương 1

luat to chuc chinh phu

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2009/NĐ-CP NGÀY 03-9-2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI  MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN – CHƯƠNG 1 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25-12-2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29-11-2005; Để thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh có ...

Xem thêm »