Home » Thời Sự » Tuyên dương điển hình trong xây dựng chương trình nông thôn mới

Tuyên dương điển hình trong xây dựng chương trình nông thôn mới

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng chương trình nông thôn mới…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu tham dự Chương trình “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu tham dự Chương trình “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; cùng 1800 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng các tập thể.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng các tập thể.

Năm năm vừa qua (2010-2015), Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương cùng hệ thống chính trị các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau 5 năm thực hiện, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được những kết quả quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, coi đây là phong trào của chính mình, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và trở thành một phong trào trọng tâm, nòng cốt trong thời gian qua, với nhiều mô hình và cách làm ấn tượng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng đại diện Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng đại diện Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Quang Bền – Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng 14 Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng khen của Chính phủ tặng 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 60 xã nông thôn mới tiêu biểu.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 60 xã nông thôn mới tiêu biểu.

Bộ Công an được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước  Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an…