Home » Người Tốt Việc Tốt » Tổng kết hội nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ

Tổng kết hội nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015, Trung tướng Đỗ Đức Kính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đã làm tốt vai trò tham mưu, phối hợp tốt với các ngành, các lực lượng chủ động phòng ngừa, tấn công làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. Kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống đối, các vụ gây rối trật tự công cộng. Những thành tích mà Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ đạt được đã góp phần rất quan trọng vào việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong nhiệm kỳ 4 năm liên tục, Bộ Tư lệnh CSCĐ được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, tổ chức Đảng liên tục được công nhân là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Bộ tư lệnh CSCĐ. Bộ trưởng nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ V, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực cùng lực lượng Công an giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu dự Đại hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 của lực lượng CAND nói chung, Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng là rất nặng nề. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSCĐ phải luôn phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban chấp hành Đảng bộ BTL CSCĐ nhiệm kỳ VIII (2015 – 2020).

Đảng bộ BTL CSCĐ phải tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy để nâng cao hiệu quả các mặt công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến. Đảm bảo trong bất kỳ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ, đã ra quân là giành thắng lợi. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ lý tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với thực hiện 6 điều Bác hồ dạy CAND. Thường xuyên đổi mới các mặt công tác, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trước mắt là phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.