Home » Người Tốt Việc Tốt » Tổng kết 7 năm công an thực hiện Pháp lệnh Công an xã

Tổng kết 7 năm công an thực hiện Pháp lệnh Công an xã

Pháp lệnh Công an xã là văn bản quy phạm pháp luật quy định toàn diện, đầy đủ, cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, trang bị của Công an xã và về chế độ chính sách cũng như kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Công an xã nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu cơ bản đã nhất trí với bản báo cáo tổng kết 7 năm công tác Công an thực hiện Pháp lệnh Công an xã mà Cục xây dựng  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đưa ra.

Theo đó, hệ thống tổ chức Công an xã trong toàn quốc cơ bản thống nhất, phù hợp; lực lượng Công an xã ngày càng được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng. Hầu hết, Trưởng Công an xã và cán bộ dự nguồn Trưởng Công an xã đã được đào tạo trung cấp nghiệp vụ chuyên ngành quản lý trật tự xã hội ở đại bàn cơ sở.

Việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Công an xã hàng năm được quan tâm chú trọng; trình độ, năng lực được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trât tự ở địa bản cơ sở.

Việc bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở những xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự bước đầu đem lại hiệu quả, tạo điều kiện cho Công an xã bán chuyên trách học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nắm bắt các quy trình giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

  Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu kết luận buổi hội thảo.

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu kết luận buổi hội thảo.

Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Công an xã như đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện làm việc, chế độ chính sách… cũng từng bước được cải thiện và ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công tác và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công an xã.

Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị cũng đóng góp nhiều ý kiến thực tiễn trên mọi phương diện, kiến nghị nhiều giải pháp, để công tác Công an thực hiện Pháp lệnh Công an xã đạt được hiệu quả hơn nữa.

Tại buổi Hội thảo, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định: Phần lớn các vụ việc xảy từ cơ sở nếu không có lực lượng Công an xã vững mạnh, am hiểu pháp luật, tận tâm với công việc thì khó mà xử lý tốt được. Vì vậy, cần tiếp tục quản lý Nhà nước về Công an xã theo hướng tạo điều kiện tốt hơn cho Công an xã thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật ở địa phương. Không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã, nhằm nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cơ sở…

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phối hợp với Văn phòng Bộ và Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp hoàn thiện Báo cáo tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tập hợp các ý kiến tham gia tại hội thảo, từng công việc cụ thể, đề xuất phương án giải quyết phù hợp đưa vào dự thảo Luật Công an xã sắp tới.

 

Theo Vietbao