Home » Người Tốt Việc Tốt » Tổng kết 5 năm phong trào “Xứ, họ đạo bình yên – chùa tinh tiến về an ninh trật tự”

Tổng kết 5 năm phong trào “Xứ, họ đạo bình yên – chùa tinh tiến về an ninh trật tự”

5 năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, MTTQ, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã quan tâm chỉ đạo xây dựng các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các tôn giáo. Trong đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được đặc biệt quan tâm chỉ đạo với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Một trong những mô hình nổi bật đã và đang phát huy hiệu quả đó là phong trào xây dựng “Xứ họ đạo bình yên – chùa tinh tiến về an ninh trật tự (ANTT)”.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Quá trình triển khai thực hiện, phong trào nhân rộng nhiều mô hình như: Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn; dòng họ tự quản về ANTT; các Câu lạc bộ pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; toàn dân tham gia phòng, chống ma tuý, đảm bảo TTATGT… Đáng chú ý, từ sáng kiến ban đầu của linh mục Đoàn Minh Hải về hiến tặng giác mạc giúp người mù sáng mắt ở giáo xứ Cồn Thoi (huyện Kim Sơn), đến nay đã trở thành phong trào “Vì thế giới không mù loà” được các vị linh mục và bà con giáo dân trong Giáo phận Phát Diệm tích cực hưởng ứng. Toàn tỉnh hiện có 180 người đã hiến tặng giác mạc và 9.785 người đăng ký hiến tặng giác mạc. Đây là việc làm cao cả mang tính nhân văn sâu sắc và có sức lan toả sâu rộng, trở thành điển hình toàn quốc với nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh…

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các điển hình tiên tiến trong phong trào ANTQ của tỉnh Ninh Bình, nhất là các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân tôn giáo, các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong xây dựng phong trào “Xứ, họ đạo bình yên – chùa tinh tiến về ANTT”. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong trào đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia; góp phần tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ổn định tình hình ANTT ở cơ sở.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, thời gian tới, tiếp tục phát huy đổi mới vấn đề tôn giáo trong đó phải xuất phát và phục vụ lợi ích của dân tộc, của nhân dân vì sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước, gắn liền với đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo” ở các vùng tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo, tích cực tham gia phong chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến toàn diện về kinh tế, xã hội, ANTT; đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tập hợp, thu hút quần chúng tham gia phù hợp với từng địa bàn, đáp ứng lợi ích thiết thực của đồng bào có đạo, gắn liền với đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; chủ trọng làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò chức sắc, chức việc tôn giáo trong công tác bảo đảm ANTT, chăm lo xây dựng lực lượng nòng cốt của phong trào ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, 2 tập thể 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào; 2 tập thể 3 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam tặng Bằng khen…

Theo Cand Online