Home » Tin Hoạt Động » Hoạt Động Trong Ngành » Khai giảng năm học mới 2015-2016 tại học viện CSND

Khai giảng năm học mới 2015-2016 tại học viện CSND

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: Năm học vừa qua, Học viện đã hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ Chương trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ, rút ngắn chương trình đào tạo đại học từ 5 năm xuống 4 năm; là năm đầu tiên tổ chức đào tạo đại học hệ dân sự chuyên ngành Tư pháp hình sự.

Nhà trường đã chủ động phối hợp với Đại học CSND biên soạn các giáo trình, tài liệu dạy học để thống nhất nội dung giảng dạy, đào tạo hệ đại học trong toàn lực lượng. Hệ thống giảng đường, ký túc xá, nơi làm việc của cán bộ, giáo viên, đặc biệt là hệ thống phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập cũng đã được đầu tư xây dựng, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt hơn cho công tác giáo dục, đào tạo và tập luyện.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 của Học viện CSND.

Bên cạnh đó, Học viện đã thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức Cảnh sát quốc tế và cơ sở đào tạo Cảnh sát của nhiều nước trên thế giới, qua đó đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tốt cho quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được, tổng kết năm học 2014-2015, Học viện đã được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ. Ngày 26/6/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định công nhận Học viện CSND là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Ngành Công an.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng hoa chúc mừng Ban giám đốc Học viện CSND.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã chúc mừng toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên và học viên Học viện có khí thế và quyết tâm mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng Thường trực cũng nhấn mạnh: Đối với Học viện CSND, năm học 2015-2016 là năm có ý nghĩa quan trọng. Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm 2016- 2020; năm đầu tiên được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an và đang phấn đấu đến năm 2018 trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Vì vậy, nhà trường phải nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chủ động có các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng dạy và học, chú ý áp dụng phương pháp dạy học và quản lý giáo dục tiên tiến, coi đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, góp phần hình thành nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử và tinh thần tự giác, tự quản của học viên.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016 tại Học viện CSND.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng yêu cầu, trong năm học 2015-2016, Học viện cần tập trung thực hiện tốt các dự án xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư mở rộng Học viện tại chỗ và xây dựng cơ sở 2 tại Vĩnh Phúc; hoàn thiện công trình Thư viện nghiệp vụ Cảnh sát, dự án Thư viện điện tử do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tài trợ, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, từng bước phấn đấu đưa Học viện CSND trở thành cơ sở đào tạo Cảnh sát có uy tín của khu vực.