Home » Người Tốt Việc Tốt » Họp bàn về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước trong CAND hiệu quả

Họp bàn về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước trong CAND hiệu quả

Tại buổi họp chiều 12/10 ở Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Phó Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đã công bố Quyết định số 1430/QDD-KTNN ngày 8/10/2015 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2014; Chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Trọng Tài, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib- Trưởng đoàn Kiểm toán đã trình bày Kế hoạch kiểm toán của Đoàn Kiểm toán…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Việc triển khai Quyết định kiểm toán nhằm làm rõ những việc Bộ Công an đã làm được; nhất là trong chi tiêu, quản lý tài sản, những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Tài chính CAND để phát huy; đồng thời chỉ ra được những tồn tại, yếu kém, sơ hở các đơn vị, để từ đó có kiến nghị những chủ trương, giải pháp phù hợp khắc phục tồn tại…; để việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước hiệu quả hơn…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu các đơn vị được kiểm toán trong CAND coi việc được kiểm toán là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện từ nay đến cuối năm, cần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc nội dung, tài liệu phục vụ các yêu cầu của Đoàn công tác.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước với các đại biểu dự buổi họp.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước với các đại biểu dự buổi họp.

Đồng tình với phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị các đơn vị, đầu mối kiểm toán của Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng; đặc biệt là các đơn vị trực tiếp làm việc với Đoàn Kiểm toán. Thông qua kiểm toán, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành về cơ chế chính sách cho phù hợp, đặc biệt là công tác quản lý tài chính tại các đơn vị để làm tốt hơn, tránh không để xảy ra sai sót, sử dụng nguồn kinh phí được cấp có hiệu quả cao nhất…

Theo Cand Online