Home » Người Tốt Việc Tốt » Hội thảo đúc rút kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Hội thảo đúc rút kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Thượng tướng, PGS, TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Hội thảo. Đến dự có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo một số Tổng cục, Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo do Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trình bày cho biết, hiện nay, tình hình tội phạm và trật tự xã hội đã cơ bản được kiểm chế và kiểm soát nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, quy mô và liên kết rộng hơn giữa các tổ chức tội phạm ở trong nước và ngoài nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, trí tuệ, tổng kết cụ thể các bài học trong thực tiễn, gây được chú ý của các đại biểu, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị các giải pháp có tính khả thi cao trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, Hội thảo đã làm rõ những bài học kinh nghiệm để lực lượng CSND thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong thực tiễn công tác như tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ; mối quan hệ giữ nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm với đảm bảo an ninh quốc gia; công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm gắn liền với cải cách tư pháp.

Thứ trưởng yêu cầu lực lượng CSND cần nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược về ANTT để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các đường lối, chính sách, xây dựng văn bản pháp luật để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; đổi mới hệ thống cơ quan điều tra theo tinh thần cải cách tư pháp.

Theo CAND Online