Home » Tin Hoạt Động » Hoạt Động Trong Ngành » Hội nghị về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) trong CAND

Hội nghị về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) trong CAND

Tham dự có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân và Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, việc sửa đổi, bổ sung BLHS lần này nhằm xây dựng BLHS phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, sau Hiến pháp năm 2013; phát huy hơn nữa vai trò của BLHS với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước; bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn cho người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta trong tình hình mới…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện trong Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020…

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Việc tham gia ý kiến về dự thảo BLHS (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân được lãnh đạo Bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, góp phần hoàn thiện văn bản pháp luật quan trọng phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn với những nội dung cụ thể, thiết thực. Về phía ban tổ chức, cần lĩnh hội đầy đủ ý kiến tham gia tại Hội nghị và ý kiến tham gia bằng văn bản cuả các đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến tham gia về dự thảo BLHS (sửa đổi) trong Công an nhân dân trình lãnh đạo Bộ xem xem, quyết định.

Cũng tại Hội nghị, sau khi nghe Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến tham gia về dự thảo BLHS (sửa đổi) trong Công an nhân dân, các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu tham luận về dự thảo Báo cáo và các nội dung khác của dự thảo Bộ luật.

Các ý kiến tham luận đã tập trung vào những nội dung quan trọng của dự thảo BLHS (sửa đổi) theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ yêu cầu… Đồng thời, các đại biểu cũng tham gia góp ý kiến vào từng chương, điều, khoản cụ thể của dự thảo Bộ luật, góp phần xây dựng, hoàn thiện Bộ luật đáp ứng yêu cầu bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 

đèn mâm led
bếp điện từ chefs dùng có tốt không