Home » Văn Bản QPPL » Hệ thống văn bản thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã được tối ưu

Hệ thống văn bản thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã được tối ưu

Tổng cục VIII đã chủ trì xây dựng, tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trình các cấp có thẩm quyền ký, ban hành nhiều Nghị định, Thông tư liên tịch, Thông tư của Bộ trưởng và nhiều đề án, dự án; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nhiều dự án luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư và đề án triển khai Luật thi hành án hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính bảo đảm về nội dung, hình thức và tiến độ xây dựng văn bản.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự được lãnh đạo Tổng cục quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đã biên soạn nhiều đề cương, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiều đầu sách pháp luật và tổ chức nhiều hội nghị tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cho cán bộ cốt cán ở các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong toàn lực lượng với chủ đề, nội dung, hình thức sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật” cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong Tổng cục VIII” năm 2015 để lại ấn tượng tốt đẹp đối với từng cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Trần Anh Dũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho các cá nhân có đóng góp cho công tác pháp chế

Trung tướng Trần Anh Dũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho các cá nhân có đóng góp cho công tác pháp chế

Ngoài ra lực lượng pháp chế Tổng cục VIII còn làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lí.

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII khẳng định, hiện nay hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thi hành án hìnhsự và hỗ trợ tư pháp tương đối hoàn chỉnh; trình độ năng lực, kinh nghiệm và cơ sở vật chất của lực lượng pháp chế được được nâng lên. Trung tướng Trần Anh Dũng yêu cầu, thời gian tới, chỉ huy các đơn vị trong Tổng cục VIII phải quan tâm hơn nữa đến công tác pháp chế; triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác; xây dựng đội ngũ làm nòng cốt pháp chếcó trình độ chuyên môn cao hơn; đảm bảo gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với việc tuyên truyền, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, đặc biệt ở các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

Nhân dịp này, 3 cá nhân của Tổng cục VIII được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho một cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo báo CAND