Home » Thời Sự » Hà Nội: Sở Giao thông vận tải làm rõ thông tin tiêu cực tại bến xe Mỹ Đình

Hà Nội: Sở Giao thông vận tải làm rõ thông tin tiêu cực tại bến xe Mỹ Đình

Ngày 20-10, Phòng Quản lý vận tải (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) có báo cáo làm rõ thông tin tiêu cực tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Báo cáo nêu rõ, từ tháng 7-2013 đến nay, bến xe Mỹ Đình giữ ổn định tần suất hoạt động của phương tiện ra vào bến là 1.642 lượt xe/ngày. Sở Giao thông vận tải Hà Nội không chấp thuận, thỏa thuận tăng tần suất tại bến này đối với bất cứ đơn vị kinh doanh nào. Về thông tin mua bán “nốt” xe vào bến, thực tế là hoạt động chuyển nhượng, thay thế phương tiện giữa các cổ đông trong doanh nghiệp vận tải, hoặc một số đơn vị vận tải nhỏ lẻ không bảo đảm số lượng phương tiện theo quy định, có xu hướng hợp nhất với nhau, cũng sinh ra việc chuyển nhượng, mua bán nội bộ. Cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp hoạt động này, chỉ quản lý theo phương án kinh doanh mà đơn vị vận tải đó đăng ký. Qua kiểm tra, Phòng Quản lý vận tải xác định, việc phát sinh bốn xe trong bến xe Mỹ Đình sau năm 2013 là hình thức thay mới phương tiện của hai nhà xe Phú Quý và Nguyên Oanh (tỉnh Nghệ An).

Theo Vietbao