Home » Tin Hoạt Động » Hoạt Động Trong Ngành » Đảng ủy CATW quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12

Đảng ủy CATW quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu khai mạc.

Đồng chí Mai Văn Ninh, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; Trợ lý, Thư ký lãnh đạo Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh…

Đồng chí Mai Văn Ninh, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Nghị quyết.

Hội nghị quán triệt nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCHTW Đảng khóa XI nhằm giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ CATW nắm được những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong các văn kiện của Hội nghị để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tại Đảng bộ và đơn vị mình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy CATW Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là công việc rất quan trọng, đòi hỏi phải được chỉ đạo, tiến hành chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để đạt kết quả tốt, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu các đồng đồng chí tham dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ học tập Nghị quyết thật nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung, phương pháp truyền đạt. Tổng cục Chính trị CAND có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc học tập và báo cáo kết quả với Đảng ủy CATW và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, sau Hội nghị này, các Đảng bộ cần sớm có kế hoạch tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị mình. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị các cơ quan tuyên truyền báo chí trong CAND tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết của Hội nghị và kết quả việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết trong lực lượng CAND…