Home » Tin Hoạt Động » Hoạt Động Trong Ngành » Đảng bộ Cục An ninh Tây Bắc quan triệt sâu sắc chủ trương của Đảng

Đảng bộ Cục An ninh Tây Bắc quan triệt sâu sắc chủ trương của Đảng

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc cho biết: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Bộ Công an Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục An ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Cục An ninh Tây Bắc lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, phối hợp tốt với Công an các địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục An ninh chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp liên quan, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự (ANTT), đắc lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở vùng chiến lược tỉnh Tây Bắc và phụ cận.

Nổi bật trong nhiệm kỳ 2010-2015, quán triệt tinh thần “An ninh chủ động”, Cục An ninh Tây Bắc đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động tuyên truyền nhằm thành lập “Nhà nước Mông” trên địa bàn.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục An ninh Tây Bắc nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại Đại hội.

Cục An ninh Tây Bắc đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, qua đó, quần chúng nhân dân đã them tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ, góp phần  củng cố cơ sở chính trị, ổn định tình hình tại địa bàn.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Tây Bắc đã chỉ đạo, tăng cường hàng trăm lượt CBCS khắc phục mọi khó khăn, gian khổ về thời tiết, giao thông đi lại, thường xuyên có mặt tại địa bàn thôn bản, phối hợp với Công an các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang… truy tìm phát hiện đối tượng Dương Văn Mình sau nhiều năm lẩn trốn.

Đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường học , nhà văn hóa, tặng quà, khám chữa bệnh, hỗ trợ cây con giống cho đồng bào các địa bàn bị ảnh hưởng của tổ chức xấu.  Phối hợp các ngành liên quan vận động, tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ nhà xây dựng trái phép, tuyên truyền không để các đối tượng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây phức tạp tại các địa bàn.

Kết quả, các lực lượng phát hiện đấu tranh, tấn công số đối tượng cầm đầu, cốt cán; vận động được 43 hộ với 246 người từ bỏ tổ chức xấu, về quê ổn định đời sống, sản xuất. Đồng thời, phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương quản lý, rà soát phát hiện nhiều điểm có dấu hiệu bất ổn về tranh chấp khiếu kiện, mâu thuẫn, di cư tự do ..qua đó đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên, giữ ổn định tình hình ngay tại cơ sở.

Đảng bộ đã chủ trọng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy cấp trên; tổ chức triển khai thực hiện kiểm điểm phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nghiêm túc.

Trong công tác sinh hoạt, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Tây Bắc đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ…

Đảng bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, CBCS, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “ CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2015: “Chủ động – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”… nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Tây Bắc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, chăm lo xây dựng các đoàn thể quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, Đoàn viên, Hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng viên và làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho CBCS; công tác quy hoạch lãnh đạo chỉ huy và luân chuyển cán bộ để phát huy năng lực, sở trường của từng CBCS , xây dựng phong cách làm việc khoa học, sát thực tiễn …