Home » Tin Hoạt Động » Hoạt Động Trong Ngành » Đã có bảng điểm xét tuyển vào các trường trung cấp CAND

Đã có bảng điểm xét tuyển vào các trường trung cấp CAND

Hiện nay, còn trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đang báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và sẽ công bố ngay sau khi được phê duyệt.

Với những trường, hệ trung cấp CAND đã được phê duyệt, điểm xét tuyển cao chót vót, đặc biệt là với thí sinh nữ, có trường lấy đến 29 điểm. Như vậy, ngay cả hệ trung cấp CAND, điểm xét tuyển đã cao hơn rất nhiều các trường đại học, cao đẳng hệ dân sự.

Sau đây là điểm xét tuyển:

Trung cấp CSND I
Khối Nam Nữ
A 26.5 29
A1 25 28
C 23 28
D1 23 26.5
Trung cấp ANND I
Khối Nam Nữ
A 26.75 29.0
A1 25.0 27.0
C 24.5 29.0
D1 23.25 28.25
Trung cấp Giao thông thủy phía Bắc 
Khối Nam Nữ
A 26.25 27.75
A1 26.25 25.25
C 22.75 28.5
D1 24.75 26.75
Trung cấp CSND VI phía Bắc
Khối Nam Nữ
A 27.25 27.5
A1 24.75 0
C 22.5 28.0
D1 22.5 25.75
Trung cấp CSND II
Khối Nam Nữ
A 24.75 25.5
A1 23.75 26.25
C 23.75 26.75
D1 22.75 24.25
Trung cấp ANND II
Khối Nam Nữ
A 24.25 26.5
A1 23 27.0
C 22.25 26.75
D1 20.75 26.0
Trung cấp CSND III
Khối Nam Nữ
A 24.5 26
A1 24.25 26.5
C 24.25 27.25
D1 22.5 26.25
 Trung cấp CSND VI phía Nam
Khối Nam Nữ
A 24.75 26.25
A1 24.0 27.25
C 23.5 27.25
D1 22.25 26.25
 CS5
Khối Nam Nữ
A 25 26.5
A1 24.5 27.5
C 23.75 27.5
D1 22.5 26.5
Trung cấp Giao thông thủy Hồ Chí Minh – ĐBSCL
Khối Nam Nữ
A 24.75 24.75
A1 23.5 25.0
C 24.25 27.25
D1 21.5 23.75
Giao thông thủy Tây Nguyên – Nam Trung Bộ – Đông Nam Bộ
Khối Nam Nữ
A 26 26.25
A1 26.25 27.0
C 24.25 27.0
D1 22.5 25.0
Hệ trung cấp Đại học PCCC
Miền Nam Nữ
Bắc 25.0 27.0
Nam 23.5 25.5
Hệ trung cấp Đại học Kỹ thuật HC
Vùng Nam Nữ
Phía Bắc
A 21.25 27.0
A1 20.0 26.25
Phía Nam
A 22.5 25.75
A1 21.5 24.75