Home » Tin Hoạt Động » Hoạt Động Trong Ngành » Công an các đơn vị, địa phương quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm

Công an các đơn vị, địa phương quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm

Tổng cục Chính trị CAND:  

“Quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao” – là nội dung trọng tâm của đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Học viện, Trường Công an nhân dân do Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức tại Hà Nội, sáng 2/11.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị – Công an nhân dân phát động đợt thi đua.

Thông qua tổ chức đợt thi đua cao điểm lần này nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ Đảng viên, học viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và những chủ trương, giải pháp lớn về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã được Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI quyết nghị, thông qua.

Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu, rèn luyện, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Việc tổ chức, thực hiện đợt thi đua hướng vào giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, nhà trường; với các nội dung hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, biện pháp cụ thể thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc…

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị – Công an nhân dân nhấn mạnh để đợt thi đua đạt nhiều kết quả tốt, các đơn vị, chức năng trực thuộc Tổng cục cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị, đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Bộ Công an phát động; làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về đợt thi đua, kịp thời đưa tin phản ánh, động viên, cổ vũ các điển hình tiên tiến, gương người tôt, việc tốt, các nhân tố mới, các cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong đợt thi đua.

Tuyên truyền, phản ánh đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Bộ Tư lệnh CSCĐ:

Phát biểu tại lễ phát động sáng 2/11, Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ khẳng định: Đợt Thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt thi đua. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân… quyết tâm bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Các đơn vị cảnh sát, Bộ tư lệnh CSCĐ, ký kết giao ước thi đua.

Trọng tâm của đợt Thi đua cao điểm hướng vào 3 nội dung gồm bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) và công tác xây dựng lực lượng, hậu cần.

Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên, Bộ tư lệnh CSCĐ sẽ tập trung giáo dục cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của đợt phát động, gương mẫu, đi đầu trong công tác học tập và rèn luyện, đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với tinh thần “Người sẵn sàng, phương tiện, vũ khí sẵn sàng, đã ra quân là giành thắng lợi”.

Công an tỉnh Ninh Bình:

Ngày 2/11, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ phát động thực hiện đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước.

Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ phát động thực hiện đợt cao điểm thi đua

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về an ninh trật tự; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân chủ động cảnh giác, tích cực phòng ngừa.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên tuyến, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm ma tuý, cờ bạc…

Các lực lượng tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần thi đua nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra, tập trung xây dựng người công an Ninh Bình “tự học, tự rèn, tự đào tạo” theo tiêu chí “Đức, trí, dũng, nhân hậu”… góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội  và phục vụ nhân dân Vui xuân, đón Tết Bính Thân 2016 vui vẻ, an toàn.

Công an tỉnh Phú Thọ:

Với chủ đề: “Công an Phú Thọ phát huy truyền thống, ra sức lập công, mừng đại hội Đảng”, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng cụ thể hóa nội dung thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Trong đó, CBCS lực lượng an ninh nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn thách thức, đề cao cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong đấu tranh với các loại tội phạm, quyết tâm bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX…

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý theo chuyên đề, trọng tâm là chuyên đề xe quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn, xe ô tô chở khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Duy trì trật tự kỷ cương trong việc khai thác cát sỏi trên các tuyến sông. Tích cực đổi mới và thực hiện tốt các nội dung, hình thức, phương pháp công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng và gắn với các phong trào thi đua khác ở cơ sở.

Động viên CBCS gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệnh CAND, tích cực rèn luyện phẩm chất, thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sỹ Công an theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện “mỗi ngày làm một việc tốt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Công an tỉnh Quảng Bình:

Tại lễ phát động, đồng thí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh các nội dung thi đua, mỗi phòng, ban chủ động triển khai thực hiện một số phương án, kế hoạch, xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát động thi đua.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của tỉnh, đất nước, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng ngừa pháp luật, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm.

Công an TP Cần Thơ:

Ngày 2/11, Công an TP Cần Thơ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Chỉ đạo tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu: các cán bộ chiến sĩ gương mẫu đi đầu trong công tác, nêu cao ý chí tự giác, tinh thần trách nhiệm vượt qua khó khăn thách thức, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong đấu tranh với các loại tội phạm, thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, tích cực đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp gắn với từng địa bàn, từng đối tượng với các phong trào cơ sở.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Cảnh sát PCCC.

Cùng ngày, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cũng phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng đến dự và chỉ đạo, Cảnh sát PCCC cần phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy phát triển mạnh mẽ, kiềm chế sự cố cháy nổ, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thành công, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân, 8 thành tích có thành tích xuất sắc.

Công an tỉnh Đồng Tháp:

Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động đợt thi đua.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an các cấp trong tỉnh chủ động và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt tiêu chí 19 về an ninh trật tự xã hội được giữ vững; các giải pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; kiên quyết điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vụ án gây bức xúc trong nhân dân; phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân; tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy nổ; gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, tích cực rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công an tỉnh Sóc Trăng:

Sáng ngày 2/11, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Đặng Hoàng Đa, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an tỉnh sẽ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

CBCS Công an tỉnh Sóc Trăng tham dự lễ phát động đợt thi đua cao điểm.

Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, phòng chổng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống tập trung đông người, gây rối ANTT. Tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và tăng cường công tác đảm bảo an toàn cháy, nổ…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với phong tràọ thi đua “cả nước chung tay xây dụng nông thôn mới”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đội ngũ CBCS; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Đảm bảo hậu cần – kỹ thuật đáp ứng mọi yêu cầu công tác trong tình hình mới… Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 10/10/2015 đến 11/3/1016.

Công an tỉnh Đắk Lắk:  

Sáng ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Quang cảnh buổi Lễ phát động.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống, thi đua lập công, chào mừng Đại hội”, từ nay cho đến hết ngày 11/3/2016, các chỉ tiêu được đặt ra trong đợt thi đua gồm: giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo tuyệt đối các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên địa bàn; giảm tỷ lệ tội phạm do nguyên nhân xã hội, phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt trên 85%, trong đó, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; bắt tạm giam, tạm giữ, điều tra, xử lý tội phạm không để oan sai, vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT, phấn đấu kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

Tích cực đổi mới các nội dung, hình thức, phương pháp nêu cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Công an tỉnh Trà Vinh:

Sáng 2/11, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Dự lễ phát động có các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, trại trực thuộc và gần 300 CBCS Công an tỉnh.

CBCS Công an Trà Vinh dự lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng

Đợt thi đua cao điểm này từ ngày 2/11/2015 đến ngày 11/3/2016, với chủ đề “Phát huy truyền thống – ra sức lập công, mừng Đại hội Đảng”.

Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị nghiệp vụ và các tổ chức đoàn thể Công an tỉnh phát biểu quyết tâm tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu và nội dung của đợt thi đua cao điểm, bảo vệ tuyệt đối ổn định tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Công an tỉnh Quảng Ninh:

Sáng 2/11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, Mừng Xuân” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong toàn lực lượng Công an.

Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm.

Các nhiệm vụ trọng tâm được công an tỉnh đề ra trong đợt thi đua cao điểm này là: Giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra vụ việc bất ngờ, phức tạp, trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Công an tỉnh cũng đề ra chương trình hành động của đợt thi đua đó là: Huy động 100% cán bộ chiến sỹ tham gia đợt thi đua gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua đang thực hiện như phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương” và “Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an Quảng Ninh cùng nụ cười Hạ Long”; Mở các đợt cao điểm tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; Triển khai biện pháp phù hợp và đổi mới thực hiện nội dung, hình thức, phương pháp công tác phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh Bình Dương:

Đại tá Mai Công Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong đợt thi đua này, lực lượng Công an kiên quyết điều tra, làm rõ các vụ án trọng điểm gây bức xúc trong dư luận, kiểm chế sự gia tăng các loại tội phạm. Trong đó, các lực lượng Công an phấn đấu xử lý trên 80% tin tố giác tội phạm và tương tự đạt từ 80%  trổ lên đối với công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự và án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% và đạt vượt chỉ tiêu đề ra trong công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương, khen thưởng cho 15 tập thể, vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, trong đợt cao điểm, Công an tỉnh Bình Dương sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp kiểm chế làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là trong dịp đại hội Đảng toàn quốc và tết Nguyên đán Bính Thân 2016…

Nhân dịp này, Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương, khen thưởng cho 15 tập thể, vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng thời, thưởng nóng cho Công an huyện Bàu Bàng về thành tích khám phá, bắt giữ vụ vận chuyển 5kg pháo và gần 400 khẩu súng săn; khen thưởng cho Công an thị xã Thuận An về thành tích khám phá, bắt giữ ô tô vận chuyển hơn 1.000 chai rượu ngoại nhập trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Võ Thành Đức cũng đã trao cờ danh dự cho Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (PC65) Công an tỉnh. Theo đó, trong suốt thời gian tổ chức đợt cao điểm thi đua, đơn vị có thành tích nổi bật, tiêu biểu nhất sẽ vinh dự được đón nhận cờ.

Công an 2 tỉnh Phú Yên –  Khánh Hòa

Cùng với lực lượng công an cả nước sáng ngày 2/11, Công an hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và mừng xuân Bính Thân 2016.

Lễ phát động thi đua tại Công an tỉnh Phú Yên.

Đợt thi đua này tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT; tăng cường bảo đảm an ninh nội bộ, phòng chống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm ANTT, phấn đấu điều tra khám phá các vụ án hình sự trên 80%, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên 95%, đảm bảo không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; đề xuất xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm phức tạp gây bức xúc trong dư luận; mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua VÌ ANTQ gắn với phòng trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều BÁc Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Công an tỉnh Hà Nam:

Tại buổi lễ sáng 2/11, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh đã  giao nhiệm vụ đến 100% cán bộ chiến sỹ Công an trong tỉnh, Công an các huyện, thành phố ra sức thi đua phấn đấu lập thành tích cao nhất trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Lễ phát động thi đua tại Công an tỉnh Hà Nam.

Nội dung trọng tâm trong đợt thi đua đó là phải chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân. Đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế.

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội, gắn với phòng ngừa nghiệp vụ nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh có hiệu quả tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, cướp, cướp giật tài sản…

Công an tỉnh Nghệ An:

Phát biểu tại buổi lễ Phát động thi đua sáng 2/11, đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức buổi lễ phát động của Công an tỉnh, đồng thời biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân rất tin tưởng vào khả năng, bản lĩnh của lực lượng Công an Nghệ An; luôn quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lễ phát động thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng.

Đồng chí mong muốn đợt thi đua cao điểm lần này, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tạo được nhiều đột phá, đỉnh cao, mũi nhọn, lập được nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Tại buổi lễ phát động, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng đợt thi đua đến tận tổ, đội, phường, trạm… và từng cán bộ, chiến sỹ; tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ thị thi đua đề ra, đảm bảo đợt thi đua đạt kết quả cao nhất, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Công an tỉnh Thanh Hóa:

Tham dự lễ phát động có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo và đông đảo CBCS các phòng, ban, Trại tạm giam công an tỉnh. Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì lễ phát động.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát động đợt thi đua.

Với  chủ đề “Phát huy truyền thống – Ra sức lập công – Mừng Đại hội Đảng- Mừng Xuân Bính Thân”, sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Trên lĩnh vực An ninh, các đơn vị sẽ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động” không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, khiếu kiện đông người, đình công và các vụ việc phức tạp nổi cộm khác, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chủ động phát hiện quan điểm sai trái, kích động chống phá, gây rối nội bộ, cản trở việc tham gia ý kiến vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội.

Tại lễ phát động, đại diện các khối ANND, CSND và Đoàn Thanh niên công an tỉnh đã phát biểu ý kiến biểu thị quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong tâm của đợt thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016”.

Công an tỉnh Quảng Trị:

Sáng nay, Công an Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Đại tá Vũ Chiến Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi lễ phát động.

Đợt thi đua cao điểm tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an ninh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt từ 80% trở lên…

Trên lĩnh vực phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt các đơn vị thực hiện tốt chế độ tiếp dân, duy trì thường xuyên công tác tiếp nhận đơn thư, ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân và các tin báo tố giác tội phạm; tích cực đổi mới về nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Công an tỉnh Tuyên Quang:

Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang phát động đợt thi đua đặc biệt.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/11946 – 12/7/2016).

Phong trào thi đua được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 10/10/2015 đến 11/3/2016 với chủ đề “ Công an Tuyên Quang phát huy truyền thống – ra sức lập công mừng Đại hội Đảng”; Giai đoạn hai từ 11/3/2016 – 12/7/2016, với chủ đề “ Phát huy truyền thống Anh hùng, cán bộ chiến sỹ lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, thi đua lập công vì an ninh Tổ quốc”.

Chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, đảm bảo yêu cầu chính trị của địa phương trong tình hình mới. Phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự từ 80% trở lên, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên…

Công an tỉnh Hà Tĩnh:

Sáng ngày 2/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống – Ra sức lập công, mừng Đại hội Đảng”.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu CBCS trong toàn lực lượng phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp về đảm bảo ANCT, TTATXH; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; đảm bảo an ninh biên giới, bờ biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp; tập trung giải quyết các vấn đề liên nổi lên liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư…

Thượng tá  Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công anh tỉnh Hà Tĩnh phát động đợt thi đua đặc biệt.

Tập trung lực lượng, phương tiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các băng nhóm lưu manh côn đồ hoạt động bảo kê, xiết nợ thuê, cho vay nặng lãi; tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả; nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến, đưa phong trào đi vào chiều sâu có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH:

Tại lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã nghe đồng chí Thiếu tướng, Cục trưởng Đoàn Việt Mạnh quán triệt chương trình hành động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm của Bộ Công an, tập trung vào 7 nội dung trọng tâm, toàn diện trên các mặt công tác, đảm bảo an toàn PCCC, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC và công tác xây dựng lực lượng, hậu cần…

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an phát biểu tại lễ phát động.

Trong đó, đặc biệt chú trọng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Bộ Công an tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ trước, trong và sau diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tại các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa và tại các khu vực diễn ra hoạt động Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các công điện, mệnh lệnh của Bộ Công an nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 và các hoạt động lễ, hội đầu năm; tổ chức kiểm tra an toàn cháy nổ các chuyên đề trọng điểm, phục vụ nhân dân đón xuân an toàn…

Cục Cảnh sát giao thông:

Ngày 2/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với nội dung trọng tâm là tiếp tục thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Cục Cảnh sát giao thông phát động đợt cao điểm

Theo đó, Cục CSGT mở đợt cao điểm về đảm bảo TTATGT, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, các đơn vị thực hiện công tác; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật đồng loạt ra quân, xử lí vi phạm. Trong đó, tâp trung xử lí những hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn, ùn tắc giao thông; phấn đấu trong đợt thi đua cao điểm này, tai nạn giao thông giảm 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài.

Tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên tuyến giao thông…

Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc:

Tại Lễ phát động, đồng chí Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh đã quán triệt các nội dung của Bộ Công an và phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Thông qua đợt thi đua cao điểm để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI; Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Qua đó, khích lệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích cao nhất, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và chào mừng Xuân Bính Thân 2016.

Sau phần phát động thi đua, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ đã tổ chức ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Ban Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh.

Nhóm PV – CTV

 

đèn chùm phòng khách
bếp từ chefs có tốt không