Home » Người Tốt Việc Tốt » 8/11: Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2015

8/11: Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2015

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an (gồm Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương là: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2015.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua do Bộ phát động, có nhiều chủ trương, sáng kiến, đổi mới tổ chức phong trào thi đua một cách hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương thành tích mà Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, kết quả thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, qua đó tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tiếp tục quán triệt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phát huy các thành tích đạt được trong công tác Công an, giữ vững ổn định ANTT, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy phát triển KT-XH, phù hợp với tình hình của từng địa phương.Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện kế hoạch KT-XH giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020… Do đó, Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 phải chủ động có kế hoạch, cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết, theo hướng dẫn của Trung ương và Bộ Công an.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đặc biệt nhấn mạnh đến việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật, coi trọng sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chỉ huy; đồng chí nêu rõ “Nếu đơn vị nào làm sai, sẽ nghiêm khắc xử lý không chỉ cán bộ mà còn cả đồng chí lãnh đạo phụ trách trực tiếp trên lĩnh vực đó”…

 

Theo CAND Online