Home » Người Tốt Việc Tốt » 14/9: Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình

14/9: Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình

Sáng 14/9, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã báo cáo với Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn công tác một số kết quả hoạt động của lực lượng Công an Quảng Bình. Trong thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Công an tỉnh đã tích cực, chủ động bám sát các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới-lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị nội bộ, giải quyết cơ bản các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn công tác của Bộ Công an thăm và làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn công tác của Bộ Công an thăm và làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng công an Quảng Bình trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng Công an Quảng Bình cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, không để xảy ra bất ngờ, đột xuất, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại…Bên cạnh làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, Công an Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tốc độ gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, đảm bảo công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, cải cách thủ tục hành chính phục vụ ngày càng tốt hơn cho tổ chức xã hội và nhân dân.

Theo CAND